Notice: Error when decoding a JSON file at path /home/u288271497/domains/censalidas.com/public_html/wp-includes/theme.json: Syntax error in /home/u288271497/domains/censalidas.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4631

Notice: Error when decoding a JSON file at path /home/u288271497/domains/censalidas.com/public_html/wp-includes/theme-i18n.json: Syntax error in /home/u288271497/domains/censalidas.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4631

Notice: Error when decoding a JSON file at path /home/u288271497/domains/censalidas.com/public_html/wp-includes/theme.json: Syntax error in /home/u288271497/domains/censalidas.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4631
Lisanslı depoculuk - My Blog

LİSANSLI DEPOCULUK NEDİR?

Lisanslı Depo tanım olarak, bir veya daha fazla tahıl silosunun yönetmeliklerle belirlenmiş koşulları sağlaması suretiyle bir anonim şirket tarafından işletilmesidir. Lisanslı depolar kuruluş ve faaliyet iznini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alırlar ve düzenli olarak belirli aralıklarla faaliyetleri kapsamında denetlenir, teftiş edilirler. Kısaca Lisanslı Depo kavramı; yatırımcıların elinde bulunan ELÜS’lerin (Elektronik Ürün Senedi) fiziksel karşılıklarının belirli bir ücret karşılığında depolandığı yerlerdir. Bir lisanslı deponun tüm faaliyetlerini lisanslı depo işletmesi tarafından hazırlanan ve bakanlık tarafından onaylanmış Lisanslı Depo Ücret Tarifesi’nde bulabilirsiniz. Lisanslı depoculuk sistemi dünyada yıllardır uygulanan bir sistemdir. Her ne kadar finansal bir yatırım aracı olarak ortaya çıkmış olsa da buradaki asıl amaç tarımsal ürünlerin sağlıklı ve güvenilir şekilde depolanmasını sağlamaktır. Lisanslı depolar borsalar ile elektronik olarak iletişim halinde olduğundan ürünlerin stok durumlarını takip edebilme ve alım satım işlemlerini daha kolay bir şekilde yapma imkânı sunar.

LİSANSLI DEPOCULUĞUN AVANTAJLARI

Hasat dönemlerinde olan tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi, Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçilerimiz ile ürün sahiplerimizin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla ülkemizdeki bankalardan kredi ve finansman sağlamaları, Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürün çeşitleri üzerinde yapılması, kaliteli tarım ürünlerinin üretimine teşvik edilmesi, güvenli bir tarım ürünleri piyasanın oluşturulması, Tarım ürünleri ticaretinin resmi kayıt altına alınması, Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan yerli tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının dahada artırılması, Tarım ürünlerinin üretimlerinde ve fiyatlandırılmasında devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli oranda tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması, Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilebilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle ölçülebilen, istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi, Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması, Ürün ticareti ile uğraşan tacir, tüccar ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış tarım ürünlerinin kolayca temin edilmesi, Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması, Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi, Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması, Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan yerli tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının dahada artırılması, Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması.